Opatření obecné povahy č. 25/2020, o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava v úseku ř. km 21,50 až ř. km 22,30


Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3282/PH/20 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě, přerušovaně zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava
v úseku ř. km 21,50 až ř. km 22,30,
ve dnech 13. a 14. června 2020,
v době od 08:00 hodin do 17:30 hodin po oba dny.

Plné znění zde: Opatření obecné povahy č. 25/2020, o zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava v úseku ř. km 21,50 až ř. km 22,30