PF 2019

PF 2019

Úspěšné vyplutí do roku 2019 přeje Yacht club Marina Vltava.