CP MEMORIÁL P. KOŽENÉHO

Milí přátelé vodního motorismu,

jako každý rok se na vás těšíme na soutěži v Marině Vltava  v sobotu 13.6.2020. Soutěž je pojmenována po našem zakladateli Petru Koženému, který nás loni náhle opustil a kterému na začátku věnujeme alespoň krátkou vzpomínku. Program soutěže bude standardní, pouze s o něco více bezpečnostmi opatřeními.  Při plavbě k nám, věnujte prosím pozornost přerušovanému plavebnímu provozu na úseku ř. km 21,50 až ř. km 22,30 opatření obecné povahy 25/2020

S ohledem na letošní bláznivý začátek lodní sezóny, pošlete prosím přihlášky v dostatečném předstihu (nejlépe na info@yachtclubmarinavltava.cz), abychom navařili dostatečné zásoby guláše a dalšího jídla a zajistili dostatek nápojů.

Na setkání se těšíme
Jarda Sixta a celý Yacht Club Marina Vltava

 

2020 Yacht Club Marina Vltava.  |  www.yachtclubmarinavltava.cz