Zajímavé, ale i užitečné odkazy

Odkazy

ČSVM

Český svaz vodního motorismu.

SPS

Státní plavební správa

ŘVC ČR

Ředitelství vodních cest ČR

PV

Povodí Vltavy

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

Plavební komory

Labská vodní cestaVltavská vodní cesta

ČUS

Česká unie sportu

Geoportál

Vodní cesty CŘ