Zásady ochrany osobních údajů

Yacht Club Marina Vltava, z.s., se sídlem Dvořákova Stezka 27, 277 51 Nelahozeves, IČ 270 47 946 (dále jako “Správce“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).
Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:
na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracováváme
1 jméno a příjmení,
2 datum narození,
3 adresu místa pobytu,
4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

identifikační údaje: jméno a příjmení člena, datum narození člena, jméno a příjmení zákonného zástupce,
kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa, fotografie nebo video záznam člena pro marketingové a propagační účely (na základě souhlasu),
Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit.
Osobní údaje získáváme především od členů klubu, zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu.

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:
plnění smlouvy,
komunikaci s členy,
informování o změnách, novinkách, akcích, soutěžích a závodů (oprávněný zájem),
umožnění přístupu do členské sekce: https://www.yachtclubmarinavltava.cz/pro-cleny/,
splnění právní povinnosti,
účetní a daňové účely,
vedení členské evidence,
marketingové a propagační účely (na základě výslovného souhlasu).
Na základě oprávněného zájmu Správce jsou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestane člen vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován.

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Yacht Club Marina Vltava a jeho výkonného výboru zpracovávány také dalšími zpracovateli.
Zpracovateli nebo příjemci osobních údajů jsou zejména:
příslušný sportovní Svaz,
příslušný Okresní sdružení České unie sportu, SCS ČUS
Výkonný výbor České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
příslušný orgán státní správy a samosprávy,
a to za účelem
vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
identifikace na soutěžích,
žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.
Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:
právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),
mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.