Všeobecné podmínky

1. Popis činnosti

1.1 Yacht Club Marina Vltava, z.s. je neziskové zájmové sdružení, které provozuje webové stránky yachtclubmarinavltava.cz, se sídlem Dvořákova Stezka 27, 277 51 Nelahozeves, IČ 270 47 946
(dále jen„Provozovatel“).
1.2 Provozovatel sdružuje zájemce o rozvoj vodní turistiky, sportu a veškeré dění okolo vody, od kanoistů po jachtaře.
1.3 Provozovatel je člen Českého svazu vodního motorismu a člen České unie sportu.

2. Registrovaní uživatelé a registrační podmínky

2.1 Příma registrace na webové stránky yachtclubmarinavltava.cz není možná. Sekce pro členy je určena výhradně pro členy Yacht Club Marina Vltava, z.s. a to po osobní registraci a vlastní rukou podepsáním souhlasu se zpracováním osobních údajů.
2.2 Závazní součástí registrace k přístupu do sekce pro členy je uvedení jména a příjmení a e-mailová adresa uživatele.
2.3 Uživatel se nemůže zaregistrovat ani přihlásit pomocí sociálních sítí.
2.4 Provozovatel má právo pracovat s veřejnými údaji výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Veřejnými údaji jsou údaje, které budou uveřejněny u profilu uživatele. Mezi ně patří jméno a příjmení uživatele a místo působení. Ostatní údaje, které uživatel zadal při registraci jsou neveřejné a Provozovatel se zavazuje je komerčně nevyužívat ani jinak zneužít. Uvedené osobní údaje jsou chráněny zákonem.
2.5 Po řádné registraci uživatele, mu bude vygenerováno registrační heslo a posláno na uvedený e-mail. Pomocí registračního hesla, bude moci uživatel využívat sekci pro členy.
2.6 Změna již registrovaných údajů je možná, s výjimkou jména a příjmení. Registrovaný uživatel může být požádán o případné doplnění dalších údajů z předem určených důvodů.
2.7 Provozovatel zaručuje, že s osobními údaji bude nakládat v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Účel, k němuž budou osobní údaje zpracovány, vyplývá z, nebo je uveden na příslušném podepsaném dokumentu, který umožňuje vložení takových údajů. Člen klubu (uživatel), který poskytl osobní údaje, má právo požádat, aby jeho osobní údaje byly vyloučily ze zpracovávání.
2.8 yachtclubmarinavltava.cz mohou navštívit i nečlenové (dále jen „návštěvník“), kteří nemají přístup do diskuzního fóra a nemají možnost vstupovat do sekce pro členy. Osobní údaje návštěvníka mezi ně patří jméno a příjmení uživatele a místo působení, nepožadujeme a nezpracováváme.

3. Diskuzní fórum

3.1 Řádně zaregistrovaný člen klubu (uživatel) má právo přispívat do klubového diskuzního fóra.
3.2 Provozovatel si vyhrazuje právo smazat určité příspěvky uživatele z důvodu porušení zákonnosti a slušných mravů uživatele.

4. Autorská práva a odpovědnost

4.1 Příspěvky uveřejněné na yachtclubmarinavltava.cz by měly být převážně původní a dosud jinde nepublikované. Dále jsou zde příspěvky zasláné pořadateli akcí, příspěvky dostupné veřejně na internetu a příspevky se souhlasem autora. 4.2 Uveřejněním příspěvku na yachtclubmarinavltava.cz nabývá Vydavatel nevýhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování příspěvku, včetně práva k překladům a publikaci v jiném než původním jazyce. Vydavatel nemá právo využívat pro komerční účely.
4.3 Veškeré příspěvky autorů jsou uveřejňovány v dobré víře a jsou poskytovány bezplatně. Jakékoliv přebírání nebo šíření obsahu pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu Clubu je zakázáno.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Vztah mezi návštěvníkem anebo uživatelem a Provozovatelem stránek se řídí těmito podmínkami.
5.2 Provozovatel má právo tyto podmínky po předchozím písemném oznámení měnit.